Hệ thống size số | Veston Ngọc Lan
Hệ Thống Size Số 
Size 

044

046

048

050

052

144

146

148

150

152

154

246

248

250

252

254

256

346

348

350

352

354

448

450

452

454

Chiều cao

155 cm - 164 cm 

155 cm - 164 cm 

155 cm - 164 cm 

155 cm - 164 cm 

155 cm - 164 cm 

165 cm - 170 cm 

165 cm - 170 cm 

165 cm - 170 cm 

165 cm - 170 cm 

165 cm - 170 cm 

165 cm - 170 cm 

168 cm - 175 cm 

168 cm - 175 cm 

168 cm - 175 cm 

168 cm - 175 cm 

168 cm - 175 cm 

168 cm - 175 cm 

174 cm - 178 cm

174 cm - 178 cm

174 cm - 178 cm

174 cm - 178 cm

174 cm - 178 cm

177 cm - 183 cm

177 cm - 183 cm

177 cm - 183 cm

177 cm - 183 cm

 

Cân nặng

45 kg - 53 kg

50 kg - 56 kg

56 kg - 62 kg

58 kg - 63 kg

62 kg - 68 kg

45 kg - 52 kg

50 kg - 57 kg

57 kg - 65 kg

60 kg - 68 kg

67 kg - 72 kg

69 kg - 77 kg

52 kg - 60 kg

60 kg - 66 kg

66 kg - 72 kg

73 kg - 79 kg

79 kg - 87 kg

87 kg - 92 kg

53 kg - 60 kg

60 kg - 67 kg

67 kg - 74 kg

74 kg - 80 kg

80 kg - 88 kg

63 kg - 70 kg

68 kg - 75 kg

75 kg - 82 kg

82 kg - 90 kg

Vòng bụng

 70 cm - 74 cm

74 cm - 77 cm

77 cm - 81 cm

80 cm - 84 cm

82 cm - 85 cm

70 cm - 74 cm

74 cm - 77 cm

77 cm - 81 cm

80 cm - 84 cm

85 cm - 87 cm

88 cm - 92 cm

75 cm - 78 cm

78 cm - 82 cm

82 cm - 87 cm

87 cm - 90 cm

90 cm - 95 cm

94 cm - 97 cm

74 cm - 78 cm

78 cm - 82 cm

82 cm - 85 cm

85 cm - 89 cm

89 cm - 92 cm

79 cm - 82 cm

82 cm - 85 cm

85 cm - 89 cm

89 cm - 94 cm

 

069_v2 (1).png

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

THEO DÕI CHÚNG TÔI

Instagram

​Câu Hỏi Thường Gặp

Youtube

Địa chỉ: 169 Phố Bạch Mai, Hà Nội - Phone: 0243 6250 967