top of page

Mầu sắc: Trắng kẻ đỏ
Kiểu dáng: Dài tay

Chất liệu: Bamsilk

Sơ Mi 0080

51,00$Giá
  • Mầu sắc: Trắng kẻ đỏ
    Kiểu dáng: Dài tay

    Chất liệu: Bamsilk

​Liên Hệ Đặt Hàng:
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page